Råd till en nyfödd

Innan du blir kapitalist, kommunist, monetarist, anarkist, marxist, fascist, terrorist, imperialist, socialist, syndikalist, eller rentav folkpartist måste lilla du förstå att så snart som du kan gå bör du stultande gå med i det världsparti för fred som går före allting annat. Alla –ismer där vi stannat är sekunda, inte störst. Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den. /Tage Danielsson